home / usluge / legalizacija


LEGALIZACIJA OBJEKATA

Prema Zakonu o postupanju sa nelegalno izgrađenim objektima svi građani Republike Hrvatske dužni su do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za legalizaciju objekata. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.
Legalizacijom objekta ishodi se akt (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Dokumenti potrebni za legalizaciju objekta: